Informace o mém účtu

Pokud zde již máte vytvořen účet, prosím přihlašte se zde.

Osobní údaje
Firemní údaje

Zadejte ve tvaru CZ123456.
Plátci DPH ze Slovenska (a jiných států EU) mohou být kontaktováni z důvodu kontroly registrace DPH.

Vaše adresa
Kontaktní údaje
Vaše heslo
Ochrana osobních dat

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.
Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.
Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.
Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka „Pokračovat“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.

* Povinné údaje