Navrácení zboží do 14 dnů

Vrácení zboží ve 14 denní lhůtě

Tyto pokyny slouží pouze jako rádce pro zákazníky, kteří chtějí vrátit koupené zboží ve 14ti denní lhůtě nebo ohledně toho získat více informací. Tato pravidla nejsou právnickým dokumentem, mají za úkol vás seznámit se správným postupem a upozornit na možná úskalí.

Dle obchodního zákona, se možnost odstoupení od kupní smlouvy ve 14ti dnech nevztahuje na právnické osoby s uvedeným IČ a DIČ a bude posouzena individuálně.

Obecná pravidla

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení se musí uskutečnit doporučeným dopisem adresovaným kupujícímu na adresu CELKOM Praha, spol. s r.o., Krkonošská 10, Praha 2 Vinohrady, 120 00, IČ:26765799. V dopise musí být uvedena identifikace kupujícího, zboží, kterého se odstoupení týká , účtu na který má být vrácena kupní cena, musí být vlastnoručně podepsán a doručen prodávajícímu ve výše uvedené čtrnáctidenní lhůtě i se zbožím. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním celistvém obalu. Náklady na přepravu zboží nese zákazník. Za uvedených podmínek po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět kupní cenu převodním příkazem.

V jakém stavu musí být obal zboží?

Musí být vracené zboží v originálním obalu? Může obal jevit známky opotřebení? Co když typ obalu neumožňuje žádné šetrné vybalení (např. drobná elektronika zalisovaná v plastovém obalu)?

Mnohé jistě překvapí, že obal není nutný, neboť není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, v případě, pokud spotřebitel uplatňuje právo na odstoupení od smlouvy podle ust.§ 53, odstavce 8 Občanského zákoníku.

Skutečně vynaložené náklady na zabalení či zalisování vráceného zboží jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovy naúčtovány formou ponížené částky za vrácení zboží.

Může být vracené zboží použité?

Pokud je výrobek zakoupen prostřednictvím internetu, spotřebitel nemá možnost si výrobek předem prohlédnout nebo vyzkoušet. Z toho vyplývá, že si objednané zboží může rozbalit i vyzkoušet. Nemělo by však dojít ke zjevnému opotřebení. S ohledem na různorodost zboží, je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Zákon pro vrácení zboží ve 14ti denní lhůtě ovšem není určen k tomu, aby se k nakupování na internetu přistupovalo jako k půjčovně výrobků. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít dodavatel s uvedením zboží do původního stavu a které hradí spotřebitel.

Pokud například zboží obsahuje spotřební materiál, tak při načnutí tohoto materiálu bude muset spotřebitel spotřební materiál uhradit.

Do kdy je možné zboží vrátit?

Stačí poslední den lhůty poslat zboží zpět poštou? Nestačí. Není podstatné, kdy se zboží vrátí zpět dodavateli, ale kdy mu bude – písemně – doručeno odstoupení od smlouvy.

Písemné odstoupení od smlouvy musí obsahovat jméno a příjmení, číslo objednávky, kontakt (telefon, e-mail)

Co je tedy nutné pro správné vrácení zboží ve 14ti denní lhůtě? Poslat písemně, co nejdříve, odstoupení od smlouvy, které musí být doručeno ve 14ti denní lhůtě, nestačí pouhé zaslání poslední den lhůty.

Lhůta pro vrácení zboží trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních. Lhůta začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (př. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně). Pokud poslední den lhůty vychází na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší další pracovní den.

Zboží nesmí být zasláno zpět na dobírku.

Tip: Zásilku nám můžete zaslat také pomocí portálu www.zaslat.cz, který vám pomůže s výběrem nejvhodnější přepravy pro vaše potřeby. Pro více informací o vracení zakoupeného zboží můžete navštívit www.vratitzbozi.cz.