Podmínky služby „Vrácení zboží do 30 dnů“

Podmínky služby Vrácení zboží do 30 dnů

 1. Tyto podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o poskytování služby „Vrácení zboží do 30 dnů“ (dále také „služba vrácení“), kdy je na jedné straně prodávající a na straně druhé zákazník.
 2. V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (odstoupení postačí odeslat 14. den lhůty). Kompletní podmínky pro vrácení zboží do 14 dní jsou uvedeny v Obchodních podmínkách, odst. E.
 3. Po uplynutí výše uvedené zákonné lhůty může spotřebitel v rámci služby vrácení vrátit zboží až do 30 kalendářních dnů od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (požadavek na vrácení postačí odeslat 30. den lhůty).
 4. Zboží vrácené v rámci služby vrácení:
  • musí být vráceno v původním neporušeném obalu
  • nesmí nést známky používání, opotřebení nebo poškození
  • musí být vráceno kompletní (tzn. včetně příslušenství, záručního listu atd.)
  • musí být dodáno s dokladem o koupi (dodací list, daňový doklad atd.)
 5. Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno), nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny nebo nárok na vrácení zboží zcela odmítnout.
 6. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od požadavku na vrácení prodávajícímu. Požádá-li zákazník o službu vrácení, nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 7. Po splnění všech podmínek služby vrácení, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od zákazníka přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté zákazníkem již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit. Využije-li zákazník službu vrácení, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí.
 8. Službu vrácení není možné uplatnit v případě zboží ve slevě, v rámci akce Cashback a v jiných speciáních nabídkách. Prodejce si v takovém případě vyhrazuje právo odmítnout vracené zboží nebo jeho části v prodloužené lhůtě.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vracené zboží nebo jeho části v prodloužené lhůtě, má-li podezření na zneužití ze strany zákazníka. Na tuto službu nevzniká právní nárok a není možné ji vymáhat.

Tip: Zásilku nám můžete zaslat také pomocí portálu www.zaslat.cz, který vám pomůže s výběrem nejvhodnější přepravy pro vaše potřeby. Pro více informací o vracení zakoupeného zboží můžete navštívit www.vratitzbozi.cz.